U každého námi zamýšleného vrhu je uvedeno, PROČ kryjeme právě takto a ČEHO tím chceme dosáhnout. Jednotlivými pečlivě promyšlenými odchovy postupujeme krůček po krůčku k naplnění námi vytyčeného Chovatelského cíle